גלידות חלביות

----

חלביות

גלגל קדמי ציר - 65נמ
גלגלשיניים אחורי 30נמ
גלגל אחורי 105נמ
גלגל שיניים קדמי 95